Podporili nás

všetkým darcom

ZO SRDCA ĎAKUJEME

Nech Vám Vaše dobro svet dobrom opláca.

 

Názvy a mená darcov uvádzame v abecednom poradí, okrem darcov, ktorí aktuálne a významnou mierou podporujú našu prácu. V zozname sú uvedení len známi darcovia, ktorí podporili organizáciu v rokoch 2015 až 2018.

 

Podporili nás - právnické osoby

Nadácia SPP

Nadácia SPP patrí medzi našich dlhoročných podporovateľov. Len vďaka ich finančnej podpore v roku 2012  spustili pilotný projekt "Zlepšenie dostupnosti služieb krízovej intervencie pre široké obyvateľstvo a zvýšenie kvality a profesionalizácia tímov krízovej intervencie.". V roku 2013 sme na rozbehnutú spoluprácu plynule nadviazali projektom „Človek človeku“ – Psychosociálna podpora / krízová intervencia pre občanov SR žijúcich v BSK v prípadoch udalostí s traumatizujúcim potenciálom, opäť za výlučnej podpory Nadácie SPP.

Podporila aj v roku 2014 - od 7.1.2014 do konca novembra 2014 sme pokračovali v projekte „Človek človeku“ – Psychosociálna podpora / krízová intervencia pre občanov SR žijúcich v BSK v prípadoch udalostí s traumatizujúcim potenciálom.

Nadácia SPP sa podieľala finančne aj na realizácii cvičenia, ktoré bolo 8.3.2013 na hraničnom prechode Berg.

V roku 2015 sme pokračovali v úspešnej spolupráci a vďaka Nadácii SPP napĺňame našu dlhodobú víziu - 24/7 dostupnú službu krízovej intervencie na celom území SR.

V roku 2016 podporila vzdelávanie budúcich spolupracovníkov v Košickom a Prešovskom kraji, vďaka čomu sme významne rozšírili počet spolupracovníkov na východe republiky.

Napokon v roku 2017 podporila Nadácia SPP vzdelávanie v psychotraumatológii, vďaka ktorému sme začali budovať vlastnú sieť následnej starostlivosti o osoby zasiahnuté udalosťou s traumatizujúcim potenciálom. Dnes by sme určite neboli tam, kde sme nebyť Vás. ĎAKUJEME.

Nadácia J&T

V rokoch 2017-2019 podporuje Nadácia J&T významným spôsobom terénnu zásahovú prácu Modrého anjela (vďaka nim sme mohli byť v teréne, zasahovať a poskytovať krízovú intervrenciu), prevádzku krízovej linky a realizáciu vzdelávania v psychotraumatológii, vďaka ktorému sme začali budovať vlastnú sieť následnej starostlivosti o osoby zasiahnuté udalosťou s traumatizujúcim potenciálom. Ďakujeme za podporu.

Nadácia EPH

V druhej polovici roka 2017 to bola Nadácia EPH, ktorá významne podporila terénnu zásahovú prácu Modrého anjela (vďaka nim sme mohli byť v teréne, zasahovať a poskytovať krízovú intervrenciu), prevádzku krízovej linky a realizáciu vzdelávania v psychotraumatológii, vďaka ktorému sme začali budovať vlastnú sieť následnej starostlivosti o osoby zasiahnuté udalosťou s traumatizujúcim potenciálom. Ďakujeme za podporu.

Nadácia VÚB

Nadácia VÚB sa radí medzi našich pravidelných podporavateľov. V roku 2017 a 2018 sme mohli prevádzkovať našu krízovú linku a zároveň sme časť venovaných prostriedkov využili v súlade s naším štatútom na vzdelávanie v psychotraumatológii, vďaka ktorému pokračujeme v budovaní vlastnej siete následnej starostlivosti o osoby zasiahnuté udalosťou s traumatizujúcim potenciálom. Nadácii VÚB z celého srdca ďakujeme, veľmi si vážime a tešíme sa zo spolupráce a máme pocit, že sme súčasťou rodiny.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila finančne prevádzku krízovej linky Modrého anjela, ktorá beží nepretržite 24/7 od roku 2012 pre všetkých občanov SR a pre partnerské organizácie (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby v Bratislave a Trnave, Krajské operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru Bratislava, posádky Hasičského a záchranného zboru v okolí BSK). Ďakujeme.

 

Newport Group, a.s.

Vďaka láskavej podpore firmy Newport Group, a.s. sme mohli v rokoch 2014-2016 bezplatne využívať kancelárske a administratívne priestory v Bratislave.

Farské centrum pre rodinu Bratislava Karlova Ves

V rokoch 2012-2014 nám Rehoľa Minoritov, ktorá spravuje Farské centrum pre rodinu v Bratislave Karlovej Vsi bezplatne poskytla priestory na realizáciu vzdelávacích programov Vzdelávanie spolupracovníkov tímu 2012/2013 a Vzdelávanie spolupracovníkov tímu 2013/2014. Celkovo ide o darovanie vyše 45 plných dní prenájmu.

WFG firemný servis s.r.o.

Firma WFG firemný servis s.r.o. nám bezplatne poskytuje služby virtuálnej kancelárie. Ich ochotný prístup a filantropické myslenie nám veľmi uľahčuje život, nesmierne sa tešíme, že je nám vedenie a personál firmy dlhodobo naklonený.

 

 

Podporili nás - fyzické osoby

p. Fedorko, Pavol

finančný dar

p. Hanzelová, Katarína

pravidelný finančný dar

p. Krútilová, Zuzana

pravidelný finančný dar

p. Malíková, Vanda

pravidelný finančný dar

p. Matušková, Lenka, Mgr.

pravidelný finančný dar

p. Mesiarkinová, Martina

finančný dar

p. Michalová, Tereza

zhotovenie videozáznamu z cvičenia

p. Mikešková, Jana

finančný dar

p. Páleníková, Milica

finančný dar

p. Pelikán, Ondrej

finančný dar

p. Petrášek, Tomáš

bezplatné dodanie intranetového riešenia pre manažment systému pohotovostí, správ zo zásahu a interných dokumentov tímu; technická podpora pri tvorbe a správe webovej stránky; darovanie dataprojektoru, kancelárskych potrieb a občerstvenia

p. Petrula, Matej

grafická úprava dokumentov (výročné správy)

p. Pittroffová, Monika

finančný dar

p. Požgayová, Jana, Mgr. art.

dizajnérka Jana Požgayová, nám bezplatne pomohla s vytvorením našej corporate identity, jeanidesign@gmail.com

p. Seppová, Veronika

zhotovenie videozáznamu z cvičenia

p. Sluková, Martina

strih videozáznamu z cvičenia

p. Steiner, Lucia s rodinou

pravidelný finančný dar

p. Švihranová Rita, PhDr.

pravidelný finančný dar

p. Tereková, Alica

finančný dar

p. Uhrin, Slavo

bezplatné fotografické zaznamenávanie činnosti nášho tímu - cvičenie Caress 2013, Celotímové stretnutie 2014, cvičenie Sitina 2014, cvičenie Letisko 2014, cvičenie na Zimnom štadióne Lamač 2014, a.i.

Slavo Uhrin je reportážny a dokumentárny fotograf na voľnej nohe, zameriava sa najmä na situácie a podujatia s kultúrnym alebo sociálnym presahom.
viac info www.su.sk

p. Vavrek, Ľubomír, Mgr.

finančný dar