Jedorazový/pravidelný finančný dar

Aj takto nám môžete pomôcť

Modrý anjel môže lietať len vďaka Vám.

Vy ste našimi krídlami.

Zriadenie trvalého príkazu v prospech nášho účtu v Sberbank alebo jednorazový finančný dar

Číslo účtu:

4150026407/3100

Banka: SBERBANK
IBAN: SK24 3100 0000 0041 5002 6407
BIC/SWIFT: LUBASKBX
Suma: Akokoľvek malá pravidelná čiastka nám nesmierne pomôže v našej činnosti.
Variabilný symbol (VS): môžete uviesť akýkoľvek číselný údaj ktorým sa bude dať identifikovať Vaša platba
Konštantný a špecifický symbol (KŠ, SŠ): Nie je potrebné uvádzať
Správa pre prijímateľa:

Do správy pre prijímateľa, prosíme, uveďte slovo "dar". Aby sme Vám mohli dať vedieť, že sme Váš dar dostali, budeme radi ak uvediete do správy pre prijímateľa aj svoje meno a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.