Potrebujem pomoc

Predtým ako kontaktujete krízovú linku Modrého anjela si prosím pozorne prečítajte nasledujúce informácie:


 

Kedy Modrý anjel NEzasahuje:

 

Krízoví pracovníci z tímu Modrý anjel nezasahujú, pretože tieto prípady patria do rúk iných – špeciálne vyškolených – odborníkov, v prípade, že sa jedná o osoby:

 • s akútnym psychiatrickým ochorením
 • v dlhodobo zložitej sociálnej situácii bez bezprostredného vplyvu akútnej traumatizácie (rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia, bezdomovci)
 • vyhrážajúce sa samovraždou alebo konajúce samovraždu.
 • s dekompenzovaným psychiatrickým ochorením

 


Kedy Modrý anjel zasahuje:

Ak sa Vám prihodilo niečo z nasledujúceho zoznamu, prípadne niečo podobné je posttraumatická krízová intervencia určená aj Vám:

 • ťažké nehody (masívne devastačné poranenia)
 • bizarné alebo násilné úmrtie a náhle ťažké zranenie
 • resuscitácia blízkeho
 • stiesňujúce čakanie na obhliadajúceho lekára
 • ak sú medzi zasiahnutými deti, seniori a ich sprevádzajúci dospelí stratili schopnosť konať
 • ak máte pocit, že zasiahnutý by teraz aktuálne nemal ostať sám
 • udalosti/nehody s hromadných postihnutím osôb

Čo je dôležité ešte vedieť pred tým ako zavoláte?:

Modrý anjel poskytuje svoje služby pre zasiahnuté obyvateľstvo bezplatne.

Modrý anjel spravidla neposkytuje finančnú ani materiálnu pomoc charitatívneho charakteru (výnimkou sú niekedy koordinované zásahy pri živelných pohromách).

Účinnosť krízovej intervencie je najvyššia v bezprostrednom období po udalosti.

Terénnych pracovníkov máme na celom území SR. Najhustejšiu sieť máme v okolí Bratislavy.

Napriek tomu, že sa snažíme o výjazd vždy, keď je to indikované, môže sa stať, že nebudeme mať voľných pracovníkov a nedokážeme sa k Vám v najakútnejšom období dostať. V takom prípade sa snažíme zásah naplánovať hneď ako je to možné - počas najbližších hodín, prípade realizujeme telefonickú krízovú intervenciu.

0944 171 272

Informačný leták pre zasiahnutých a ich príbuzných