Linky dôvery

Linka dôvery Nezábudka  0800 800 566

Bezplatná, anonymná, pre tých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze, či v ťažkej životnej situácii. Kvalifikované poradenstvo poskytujú profesionáli s dlhoročnou praxou z oblasti psychológie, psychiatrie a sociálnej práce. Link dôvery Nezábudka prevádzkuje Liga za duševné zdravie SR.

Linka detskej istoty (LDI)  116 111

Poskytuje v súčasnosti komplexné služby s cieľom pomáhať deťom na Slovensku ako aj ich rodičom, ktorí sa ocitnú v situácii, v ktorej si nevedia dať rady. Hlavným poslaním Linky detskej istoty je byť partnerom pre všetky deti a mladých ľudí, na ktorého sa môžu obrátiť 24 hodín denne, a to s akýmkoľvek problémom, v krízovej situácii, či vtedy, keď sa chce jednoducho porozprávať a nemá niekoho, kto by ho vypočul. Linka je určená prednostne pre deti, avšak môžu sa na ňu obrátiť i dospelí - rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.

 

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie    0800 212 212

Volanie je možné nonstop, linka je bezplatná, poradenstvo Vám poskytnú vyškolené pracovníčky - psychologičky.

 

Linka nádeje  055/ 644 1155, 055/ 622 2323

Je akousi telefonickou prvou pomocou pre ľudí s pocitom beznádeje. Pre krízové situácie a rodinné problémy, ktoré vyžadujú väčší priestor. Nešťastné ženy, opustení starší ľudia, každý s pocitom zúfalstva, kto nevie ako ďalej. Pôsobí pod I. a II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice.      

Pondelok - Štvrtok od 8:00 do 19:30, v piatok a cez víkend nonstop. 

 

Linka detskej dôvery  0907 401 749

  • ak ti niekto spôsobuje bolesť, ak ti ubližuje slovami, ak ťa zastrašuje a týra
  • ak máš problémy v rodine, v škole, s rovesníkmi, s drogami
  • ak sa potrebuješ zdôveriť alebo porozprávať
  • ak máš starosti o kamaráta, ktorého niečo trápi a nevie, na koho sa obrátiť

 

Linka je zameraná hlavne na prevenciu nežiadúcich spoločenských javov, akými sú agresivita voči deťom aj medzi deťmi, drogová a iné závislosti, samovražedné konanie a tiež emocionálne a psychosomatické poruchy. Každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod.

 

Linka pre Hľadané deti (Amber Alert)   116 000

Poradňa v prípade nezvestnosti dieťaťa funguje bezplatne a non-stop. Ak ste tak ešte nespravili, bezodkladne kontaktujte predovšetkým linku PZ SR 158!

  • nezvestné neplnoleté deti, ktoré sú na úteku (úteky z domova)
  • rodičovské únosy (prípady, kedy jeden rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa dieťa zadržuje proti vôli druhého rodiča)
  • unesené deti (unesené inou cudzou osobou)
  • stratené deti

 

Sociálno-právna poradňa LDI  0800 500 500

Štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.

Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce  0911 180 276

Poskytuje poradenské, psychoterapeutické a sociálne služby dospelým klientom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii a najmä tým, do životov ktorých vstúpila priamo, či nepriamo droga. Pracovné dni v čase 8:00 -17:00 hod.