Čo je Modrý anjel?

Video: © TV JOJ

Modrý anjel je nezisková organizácia, ktorá poskytuje podporu obetiam tragických udalostí a ich príbuzným. V bezprostrednej následnosti poskytujeme psychickú prvú pomoc a krízovú intervenciu, ktorej cieľom je prinavrátiť zasiahnutým pocit kontroly nad situáciou. Služba Modrého anjela je pre zasiahnutých klientov zásadne bezplatná.

Sme tímom odborníkov z pomáhajúcich profesií, ktorí sa v uplynulých rokoch podieľali na likvidácii následkov 14 nehôd s hromadným postihnutím osôb na území Slovenska a v zahraničí a tiež na sanácii následkov desiatok rozsahom menších udalostí (viac tu), ktoré svojou povahou a intenzitou pôsobenia, prípadne ďalšími nepriaznivými okolnosťami majú potenciál zásadne znehodnotiť budúcu kvalitu života zasiahnutého. Ide najmä o násilné úmrtia detí, samovraždy, nezvestnosť, náhle a prudké ohrozenie sociálneho statusu po úmrtí živiteľa rodiny, násilné trestné činy - znásilnenia, prepady a týranie. Tiež rasovo motivované násilie, pričom jedným z indikátorov kvality poskytnutej služby je rýchlosť, akou zasiahnutý znovu získa schopnosť konať.

Naši členovia sa pri svojej práci spravidla stretávajú s ľuďmi, ktorí náhlym spôsobom stratili blízkeho, bezprostredne po tragickej udalosti, sprevádzajú rodiny obetí nehôd pri rozlúčkach s telom, asistujú policajnému zboru pri úkonoch potrebných na vyšetrenie prípadov, pracujú s obeťami násilných trestných činov, organizujú stretnutia medzi vinníkmi, obeťami a blízkymi obetí nehôd a katastrof. Pre činnosť tímu je charakteristický fakt, že rieši následky zvyčajne v prvých hodinách, maximálne dňoch nasledujúcich po udalosti a aktívne spoluvytvára priestor na fungovanie siete následnej starostlivosti.

Je dôležité si uvedomiť, že nemáme ambíciu nahradiť vlastnú vôľu, zodpovednosť a sily zasiahnutých prehnanou "pomocou", ale snažíme sa obmedziť náš vplyv na skutočne nevyhnutné opatrenia a úkony potrebné k rýchlej a efektívnej svojpomoci. Jednou z našich hlavných úloh je aj rýchla identifikácia a aktivácia vlastnej sociálnej siete zasiahnutého tak, aby čím skôr prebrala svoju podpornú funkciu a minimalizovali sa "umelé" zásahy do života zasiahnutých osôb. V typických prípadoch je tiež základnou požiadavkou na našich pracovníkov ukončenie intervencie v najkratšom možnom čase a prípadnú pretrvávajúcu starostlivosť prenechávame sieti následnej starostlivosti - Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ambulanciám psychiatrov, psychológov, psychoterapeutov.