25. októbra 2013 sa uskutočnilo v Bratislave Devíne na sútoku riek Dunaj a Morava Medzinárodné cvičenie záchranných zložiek na rieke Dunaj CARESS 2013 (1880 rkm). Cvičenie realizovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 projekt s názvom „CONNECTING ALL RESCUE AND SUPPORT SERVICES ON THE DANUBE“  - CARESS.

Témou cvičenia bola zrážka dvoch lodí s následným požiarom jednej z nich. Na lodiach bolo cca 50 pasažierov, ktorých bolo potrebné evakuovať a v prípade potreby ich ošetriť a poskytnúť im psychosociálnu podporu.

Na cvičení sa zúčastnilo 5 modrých anjelov.

Fotografický záznam podujatia pre nás bezplatne zhotovil p. Slavo Uhrin. Ďakujeme.

 

Na všetky zverejnené fotografie sa vzťahujú autorské práva. © Slavo Uhrin. Vlastníkom fotografií je Modrý anjel n.o.. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia, prenos, šírenie, ďalšie použitie alebo ukladanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizácie Modrý anjel n.o. je zakázané.