Rozdiel medzi TIR a inými metódami

Rozdiel medzi TIR a inými metódami

Hoci niektoré špecifické prvky traumatického znižovania dosahu udalostí možno nájsť aj v iných metódach, predkladaná technika, keď ju pojmeme za celok, je jedinečná. lebo:

 

  • TIR je vysoko direktívny, zároveň však neinterpretatívny a nehodnotiaci;
  • TIR je založený na vytvorení bezpečného priestoru tým, že využíva

 

      - jasnú deľbu práce medzi facilitátorom a pozorovateľom;

      - prísne pravidlá, ktoré nepovoľujú interpretáciu a posudzovanie;

      - efektívne a presné komunikačné zručnosti;

 

 

 

 

  • Sedenia v rámci AMP nemajú stanovenú dĺžku trvania; sedenie ukončíte, keď pozorovateľ dosiahne adekvátny koncový bod;
  • TIR spracováva emocionálnu záťaž vyplývajúcu nielen z toho, čo sa prihodilo klientovi, ale aj z toho, čo spôsobil iným ľuďom; keď pozoroval ostatných, ako niečo robia iným; a čo spravil sám sebe;
  • TIR používa opakovanie ako významný nástroj na redukciu náboja po tom, čo bol identifikovaný resp. lokalizovaný (nájdený);
  • TIR je systematický postup; zo strany facilitátora si vyžaduje minimálnu odbornosť;
  • TIR sa možno naučiť rýchlejšie a ľahšie, než väčšinu tradičných prístupov.