TIR - Traumatic Incident Reduction

TRAUMATIC INCIDENT REDUCTION

Modrý anjel pracuje pri spracovní traumy s metodológiou TIR (Traumatic Incident Reduction - voľne preložiteľné ako znižovanie dopadu traumatickej udalosti), niektorí kolegovia absolvovali aj psychotraumatologický výcvik v metodológii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing - Desenzitizácia a spracovanie pomocou očných pohybov).

Možno sa vám prihodila jedna, prípadne viacero závažných udalostí, ktoré mali negatívny dopad na kvalitu vášho života. Možno máte problém so spánkom alebo ste tak unavení, že by ste chceli spať celý čas. Možno trpíte vtieravými myšlienkami alebo obrazmi (flashbackmi), nočnými morami, ktoré vám pripomínajú boľavú minulosť, prípadne časy stresov, šoku a intenzívnej duševnej, či fyzickej bolesti. Vaše vzťahy a kariéra sú možno v troskách. Vaša sebadôvera je otrasená. Samotný svet sa vám zdá potemneným, smutnejším, beznádejnejším miestom.

Čo to všetko znamená? Trpíte PTSP? Post-traumatická stresová porucha (PTSP) je diagnóza zahŕňajúca celú škálu príznakov, ktoré sú následkom jednej alebo viacerých traumatických situácií. Čo myslíme, keď hovoríme o traumatizujúcej situácii? Traumatizujúce situácie majú výnimočne nebezpečný, alebo katastrofický charakter a vyvolali by hlboké rozrušenie takmer u kohokoľvek. Takáto situácia zahŕňa vážne ohrozenie bezpečnosti, alebo telesnej integrity jedinca, alebo blízkych osôb. Podľa Diagnostického a štatistického manuálu (DSM-V), ktorý sa používa v USA ide o takú udalosť, pri ktorej ste mohli byť svedkom usmrtenia niekoho iného, pri ktorej vám hrozila smrť, došlo k úrazu, alebo k ohrozeniu fyzickej integrity vašej, alebo iného a na ktorú ste mohli reagovať intenzívnym strachom, beznádejou, alebo hrôzou.

V skutočnosti však bez ohľadu na to, či vám PTSP bola diagnostikovaná alebo nie, môžu vaše traumatické zážitky vrhať tieň na váš súčasný život. Niektorí ľudia vám môžu povedať, že PTSP je doživotný ortieľ, že to najlepšie, čo sa s tým dá robiť je naučiť sa vyrovnať sa ňou a s príznakmi, ktoré prináša. My však veríme, že existujú cesty, ako sa s takýmito zážitkami vysporiadať a vyrovnať raz a navždy a znovu sa vynoriť z tieňov minulosti, silnejší ako kedykoľvek predtým. Mnohí ľudia žijú životy poznačené traumatickými udalosťami a nie na každého pasuje diagnóza PTSP. Ak máte jeden, či viac zážitkov, ktoré vás mátajú, zistite či je Traumatic Incident Reduction pre vás vhodný.

Viac informácií najdete na webových stránkach Inštitútu TIR. Vykročte na cestu k uzdraveniu.

Zoznam facilitátorov spomedzi členov tímu Modrého anjela.

Inštitút TIR