Hmotný dar

Materiálna podpora / hnuteľný / nehnuteľný majetok

Len s Vašou pomocou sa môžme zlietať tam, kde sa roztrhne vrece s ľudským utrpením a bolesťou.

Najmä pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb a pri živelných pohromách sa naše nasadenie ráta na dni, kedy sme v teréne s nasadením síl 24 hodín denne. Pri takto logisticky náročných zásahoch potrebujeme pre našu prácu kvalitné logistické a technické vybavenie.

To, čo by nám pri zásahoch pomohlo sú: nové laptopy, tablety, tlačiarne, veľkokapacitné stany, benzínový agregát, vysielačky, satelitné telefóny, príves za auto, nehnuteľný majetok, kde by sme mohli toto vybavenie skladovať, ale aj drobnosti ako kancelársky papier, fixky, odborná literatúra, a pod.

Ak nám chcete niečo také darovať, prosím, dohodnite sa vopred, najmä o technickej špecifikácii, odovzdaní a prijatí daru na našej krízovej linke +421-944-171-272 alebo e-mailom na: modryanjel@modryanjel.sk