Kontakt

Sídlo organizácie v Bratislave je administratívne. Náš tím je rozmiestnený po celom území SR. Vedenie tímu sídli v Bratislave. Kontakt na vedenie tímu.

Napíšte nám 
 

Kontaktné údaje

Sídlo:

Modrý anjel 
tím krízovej intervencie n.o.

 

Štúrova 8

811 02 Bratislava
Slovensko

IČO:

DIČ:

37 983 415

20 231 999 26

Číslo účtu:

Banka: 

IBAN:

BIC/SWIFT:

518 799 0851/0900

Slovenská sporiteľňa

SK23 0900 0000 0051 8799 0851

GIBASKBXXXX

E-mail: modryanjel@modryanjel.sk
Tel.: 0944 171 272

 

Kancelária: 

Modrý anjel

tím krízovej intervencie n.o.