Kontakt

Sídlo organizácie v Bratislave je administratívne. Náš tím je rozmiestnený po celom území SR. Vedenie tímu sídli v Bratislave. Kontakt na vedenie tímu.

Napíšte nám 

Kontaktné údaje

Sídlo:

Modrý anjel 
tím krízovej intervencie n.o.

 

Klincová 2136/35

821 08 Bratislava
Slovensko

IČO:

DIČ:

37 983 415

20 231 999 26

Číslo účtu:

Banka: 

IBAN:

BIC/SWIFT:

41 500 264 07 / 3100

Prima banka

SK24 3100 0000 0041 5002 6407

LUBASKBX

E-mail: modryanjel@modryanjel.sk
Tel.: 0944 171 272

 

Kancelária: 

Modrý anjel

tím krízovej intervencie n.o.