Tím

Mgr. Karin Brániková, MPH, nar. 1967, predseda správnej rady organizácie, terénny pracovník, konzultant, veliteľ zásahov, veliteľ zásahov UHPO, odborný garant, veliteľ tímu. Autorka pilotného projektu vzdelávania. Psychoterapeutka v súkromnej praxi, s bohatými skúsenosťami so sprevádzaním pri umieraní na Slovensku a v zahraničí. Pracovala ako vedúca oddelenia psychologickej a psychosociálnej podpory Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Je absolventkou psychoterapeutických výcvikov v Rogersovskej terapii, Geštalt terapii, Systemickej terapii, výcviku v psychotraumatológii a EMDR.
branikova[at]modryanjel.sk
Peter Rónai, nar. 1976, člen správnej rady organizácie. Od roku 2015 sa podieľa na rozvoji organizácie a to najmä prácou na štrukturálnych a organizačných otázkach v Modrom anjelovi. Je skuseným manažérom IT z prostredia  medzinárodných firiem z oblasti financií a médií a špecializuje sa na prerod organizácií.
ronai[at]modryanjel.sk

Mgr. Jana Petrášková, nar. 1984, člen správnej rady organizácie, terénny pracovník, veliteľ zásahov. Od roku 2011 sa podieľa na rozvoji organizácie a to najmä spoluprácou na príprave a realizácii pilotného projektu v BSK v roku 2012, výcvikov budúcich členov tímu a súčinnostných cvičení s IZS. Vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite. Pracuje ako lektorka zážitkového vzdelávania pre dospelých, v komunitnom centre na Kopčanoch sa venuje deťom a mládeži. V súčasnosti je na materskej dovolenke s Haničkou.
petraskova[at]modryanjel.sk
MUDr. Branislav Chrenka, MHA, nar. 1984, riaditeľ organizácie od roku 2013, terénny pracovník, pracovník na krízovej linke, inštruktor prvej pomoci v tíme, certifikovaný facilitátor spracovania traumatických zážitkov (Traumatic Incident Reduction). Po ukončení Lekárskej Fakulty UK v Bratislave pracoval ako lekár na humanitárnej misii na Haiti, na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave a II. Detskej klinike DFNsP v Banskej Bystrici. V roku 2018 zložil špecializačnú skúšku v odbore pediatria. Absolvoval dvojročné vzdelávanie v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti v detskom hospici a ročný výcvik v sprevádzaní v smútení.
chrenka[at]modryanjel.sk