Tím

  Radovan Bránik - predseda správnej rady

radovan.branik[at]modryanjel.sk

Mgr. Nel Valentová - terénny pracovník, koordinátorka tímu, riaditeľka. Skúsenosti v ambulantnej práci s psychiatrickými pacientmi. Pracovala v Liečebni pre drogové závislosti. Vzdelanie v Rogersovskej terapii a metóde ASSYST.

nel.valentova[at]modryanjel.sk

  Radovan Jakub Bránik, Adam Gandžala - členovia správnej rady

 

Karin Brániková Mgr. Karin Brániková, MPH, terénny pracovník, konzultant, veliteľ zásahov, veliteľ zásahov UHPO, odborný garant, veliteľ tímu. Autorka pilotného projektu vzdelávania. Psychoterapeutka v súkromnej praxi, s bohatými skúsenosťami so sprevádzaním pri umieraní na Slovensku a v zahraničí. Pracovala ako vedúca oddelenia psychologickej a psychosociálnej podpory Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Je absolventkou psychoterapeutických výcvikov v Rogersovskej terapii, Geštalt terapii, Systemickej terapii, výcviku v psychotraumatológii a EMDR.
branikova[at]modryanjel.sk