Referencie

PaedDr. Štefan KOBZA, bývalý prednosta MsÚ Bánovce nad Bebravou

Ľudia z Modrého anjela spolupracovali s krízovým štábom mesta po nehode autobusu s našimi občanmi v Polomke. Spočiatku som ich vnímal ľudí iba ako skupinu ľudí, ktorí pôsobia na základe pokynov Ministerstva zdravotníctva SR. Až postupne som s pribúdajúcimi problémami pochopil, v čom spočíva ich práca. Pomáhali, zasahovali, radili, boli oporou v tých najvypätejších situáciách.. Pritom ich prítomnosť bola nenápadná, vynárali sa tam, kde to bolo potrebné. Vysoký stupeň empatie v spojení s odbornými znalosťami, osobnostnými predpokladmi, obetavosťou a značnými skúsenosťami sprevádzal celý tím na každom kroku. Ich pôsobenie som pocítil i na vlastnej koži, veď problémy, ktoré sprevádzali túto tragickú udalosť, som nikdy predtým nebol nútený riešiť. Bola to pre mňa enormná záťaž a oni mi ju pomohli zvládnuť, tak povediac, bez akejkoľvek ujmy.

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová

Keď sa Handlovou začali chýriť 10. augusta 2009 správy, že sa v bani Handlová stalo niečo strašné, v prvom momente ma to zasiahlo ako človeka. Hlboko a silno. Všetkých nezvestných som poznal. Čo robiť, ako reagovať? Pragmatické myslenie prišlo až neskôr. Modrí anjeli boli v centre diania ihneď. Prišli, pomohli, koordinovali tie kroky, ktoré nás v úplnom začiatku takejto obrovskej tragédie nenapadali. Stránka, ktorú práve čítate, zaiste pomôže tomu, aby ste v prípade tragédie, aká postihla našu Handlovú vedeli, kam sa obrátiť, mali možnosť konzultovať, získali informácie ako postupovať. Prajem Modrým anjelom, aby mali málo práce. Tí však, ktorí ich pomoc budú potrebovať, ju u nich určite nájdu.

Richard Raši, ex-minister zdravotníctva Slovenskej republiky

Dovoľte, aby som sa Vám a členom krízového intervenčného tímu poďakoval za pomoc obetiam havarovaného autobusu na diaľnici v rakúskom regióne Štajersko. Oceňujem profesionálny prístup Vášho 7-členného tímu, ktorý v nedeľu 21. júna 2009 pri dopravnej nehode neďaleko Grazu pomáhal nielen študentom a pedagógom Súkromnej strednej odbornej školy podnikania zo Senice, ale aj ich rodinným príslušníkom. Teší ma, že v krízovom intervenčnom tíme, ktorý už zachraňoval životy pri mnohých haváriách a dopravných nehodách nielen na Slovensku, ale aj v okolitých európskych krajinách, sú erudovaní odborníci s vynikajúcimi jazykovými znalosťami.

Agentúra Pohoda, usporiadateľ hudobného festivalu POHODA 2009 

Ďakujeme Krízovému intervenčnému tímu Modrý anjel za psychosociálnu pomoc mnohým, ktorí boli zasiahnutí nešťastím na našom festivale. Ďakujeme za pomoc priamo na mieste, v športovej hale, v nemocniciach i neskôr v komunikácii so zasiahnutými nešťastím. Zvláštne poďakovanie patrí Radovanovi Bránikovi.

Stanislav Horník, bývalý prednosta MsÚ v Hriňovej

Na 2. september 2007 v Hriňovej a v širokom okolí sa len tak ľahko nezabudne. Nehoda autobusu s folkloristami zasiahla ľuďom hlboko do duší. Tým, ktorí prišli pri nehode o svojich najbližších, priateľov, kolegov, ktorým sa v okamihu premenil život na peklo, bola prezprostredne po nehode, v nasledujúcich hodinách a dňoch naporúdzi "anjelská" pomoc poskytovaná členmi tímu krízovej intervencie. Vo chvíľach hlbokého nešťastia a zármutku, v beznádeji, pri pocite nespravodlivosti a krutosti osudu sa k nám dostal kúsok z neba - ľudskosť, súcit, spoluúčasť, no najmä profesionálna psychická prvá pomoc. Preto, keď vždy po roku spomíname na našich priateľov, vybaví sa nám aj spomienka na ich nepostrádateľnú prácu. Za všetkých Hriňovčanov chcem zaželať, aby sa Vám darilo napĺňať Vaše poslanie, aby bol projekt "Modrých anjelov" celospoločensky akceptovaný a úspešný.

Ing. František KNAPÍK, bývalý primátor mesta Košice

Dovoľte mi, v súvislosti s tragickou nehodou autobusu v Chorvátsku, ktorá sa odohrala 7. septembra 2008 a pri ktorej prišlo o život šestnásť obyvateľov Košíc a okolia, vysloviť úprimné poďakovanie za neoceniteľnú pomoc intervenčného tímu. Mimoriadne si cením nasadenie, s akým ste vstúpili do situácie bezprostredne po nehode. Profesionálny a hlboko ľudský prístup Vášho tímu bol silnou oporou nielen pre účastníkov tragickej nehody a pozostalých, ale aj pre vedenie nášho mesta a pracovníkov Magistrátu mesta Košice. Som Vám veľmi vďačný za to, že ste poskytli pomoc a radu pre ďalšie obdobie aj tímu nášho Psychosociálneho centra. Na základe tejto skúsenosti podporujem myšlienku trvalej existencie takéhoto intervenčného tímu. Dovoľte, aby som sa Vám poďakoval vo svojom mene, ale aj v mene pozostalých a príbuzných obetí, účastníkov zájazdu, ich blízkych a všetkých obyvateľov nášho mesta, ktorých táto smutná udalosť zasiahla.

Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ Handlová

10.august 2009 a s ním tragická udalosť na Bani Handlová priniesol mestu situácie a úlohy, ktoré nikdy predtým nemuselo riešiť. Jedným z našich prvých krokov bolo vytvorenie centra pomoci pre rodiny obetí. Spusteniu činnosti centra predchádzalo stretnutie pracovníkov centra s členmi Modrého anjela, tímu terénnej krízovej intervencie, ktorí pôsobili v Handlovej prvé hodiny po nešťastí. Toto stretnutie bolo kľúčové pre ďalšiu činnosť centra, nakoľko členovia tímu Modrého anjela odovzdali pracovníkom centra cenné informácie, rady, odporúčania a skúsenosti z praxe, vďaka ktorým boli pripravení na mnohé ťažké situácie a zároveň im pomohli vyvarovať sa určitých chýb. Poradenstvo poskytovali pracovníkom centra priebežne počas jeho činnosti. I vďaka Modrému anjelovi bola činnosť centra pozitívne hodnotená rodinami obetí i občanmi mesta.

Dušana Mrvová, Manažér oddelenia personálneho poradenstva, Československá obchodná banka, a. s.

Československá obchodná banka spolupracuje s krízovým intervenčným tímom Modrý Anjel od roku 2011 a odvtedy sme spolu riešili už niekoľko prepadov pobočiek našej banky. Každý zásah bol veľmi rýchly a profesionálny, tím Modrého Anjela vždy spoľahlivo dorazil na miesto a znamenal veľkú pomoc pre zamestnancov ako aj klientov našej banky prítomných pri prepade. Opakovane dostávame pozitívne ohlasy na ich prítomnosť a starostlivosť, ktorou zmierňujú následky prepadov na našich pobočkách. Aj ja osobne môžem vyjadriť veľkú spokojnosť s nastavenou spoluprácou, Modrý Anjel je jeden z prvých, koho po prepade kontaktujeme, pretože ich pomoc a intervencia je pre nás z pohľadu starostlivosti o zamestnanca a klienta kľúčová.