Post-traumatická stresová porucha

Post-traumatická stresová porucha

Extrémna traumatická udalosť, ktorú človek prežije, uvidí, alebo sa o nej dozvie, môže vyvolať intenzívny strach, bezmocnosť a hrôzu.

Ide o takú udalosť, pri ktorej došlo k usmrteniu niekoho iného, pri ktorej hrozila smrť, došlo k úrazu, alebo k ohrozeniu fyzickej integrity vlastnej, alebo iného a na ktorú jedinec reagoval intenzívnym strachom, beznádejou, alebo hrôzou

U niektorých ľudí môže extrémna traumatická udalosť viesť k stavu, ktorý sa nazýva posttraumatická stresová porucha alebo PTSP.

Náhly stres z traumatickej udalosti spôsobuje chemické reakcie v mozgu a má príznaky aj na telesnej úrovni. U niektorých ľudí pociťujúcich uvedené príznaky sa môže vyvinúť PTSP. Uvádzame príklady situácií, ktoré môžu byť spájané s PTSP:

 • Žena - ktorá prežila hroznú automobilovú nehodu pred tromi rokmi - ak počuje v diaľke sirénu auta záchrannej zdravotníckej služby, sa začne nekontrolovateľne triasť, má búšenie srdca a potia sa jej ruky.
 • Muž - ktorý bol prepadnutý a vážne zbitý v tmavej ulici - je "extrémne nervózny" a nevychádza z domu, zvlášť v noci.
 • Už dva roky uplynuli odvtedy, čo istá žena prišla o svoj domov a všetko v ňom počas náhlej záplavy. Stále ju však trápia nočné mory o záplavách a má vážne problémy so spánkom. Kedykoľvek predpoveď počasia predpokladá nočný dážď, spomenutá žena nezaspí.

 

PTSP môže ovplyvniť každého

V minulosti veľa ľudí verilo, že iba vojaci alebo iní ľudia, ktorí boli vo vojne, môžu trpieť PTSP. Kvôli tomu sa pred rokmi PTSP bežne nazývala "bojová únava" alebo "bombový šok". Na základe nových výskumov však lekári a vedci zistili, že všetky typy ľudí z rôznych prostredí môžu trpieť traumatickými skúsenosťami, ktoré môžu niekedy viesť až k PTSP.

Rozpoznanie PTSP

Ľudia, ktorí trpia PTSP by mali vedieť, že ide o zdravotný problém, ochorenie, ktoré je také závažné, ako napríklad cukrovka alebo artritída (zápal kĺbov). Uvedený problém nie je znakom osobnej slabosti. Príznaky tohto ochorenia nie sú "len vo vašej hlave" alebo "v predstavách".

Znaky a symptómy PSTS

U človeka, ktorý prežil extrémnu traumu, môže byť diagnostikovaná PTSP, ak sa u neho vyskytujú určité symptómy z každej z troch skupín príznakov: opätovné prežívanie, meravosť a rozrušenie. Uvedené symptómy musia pretrvávať aspoň 1 mesiac a musia spôsobovať závažné problémy alebo ťažkosti v osobnom či pracovnom živote.

Opätovné prežívanie - jeden alebo viacero z nasledujúcich príznakov:

 • Časté, náhle a zarmucujúce spomienky na udalosť, vrátane myšlienok a obrazov z danej udalosti.
 • Opakované stresujúce sny o danej udalosti.
 • Opätovné prežívanie udalosti.
 • Silná emocionálna alebo mentálna bolesť, keď vidíme ľudí, miesta alebo iné veci z danej udalosti.
 • Fyzické reakcie (napríklad triaška, zimnica, prudké búšenie srdca), ak nám ľudia, miesta alebo iné veci pripomenú danú udalosť.

 

Vyhýbanie sa (tri a viacero z nasledujúcich príznakov):

 • Vyhýbanie sa myšlienkam, pocitom alebo konverzácii o danej udalosti.
 • Vyhýbanie  sa činnostiam, miestam alebo ľuďom, ktorí nám danú udalosť pripomínajú.
 • Neschopnosť zapamätať si dôležité podrobnosti z udalosti.
 • Neschopnosť tešiť sa, alebo zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré nás predtým bavili.
 • Pocit izolovanosti alebo odcudzenia sa rodine a priateľom.
 • Pocit emocionálnej meravosti, ktorý si môžu všimnúť aj iní.
 • Presvedčenie, že určité dôležité životné ciele (napríklad manželstvo, rodičovstvo alebo starnutie) sa nenaplnia.

 

Rozrušenie (dva a viacero z nasledujúcich príznakov):

 • Problémy so zaspávaním alebo spánkom.
 • Výbuchy hnevu a podráždenosť.
 • Problémy s koncentráciou.
 • Pocit "prílišnej ostražitosti".
 • Neprimerané ľakanie sa.

(zdroj: www.pfizer.sk)


PTSP je možné liečiť, viď informácie o technike TIR