Tím krízovej intervencie Modrý anjel získal Zlatý záchranársky kríž - najvyššie ocenenie svojho druhu v SR - za udalosť na D1 z júna 2014, kedy sme zasahovali pri nehode školského autobusu pri Piešťanoch.

29.04.2015 sme absolvovali audienciu u prezidenta republiky Andreja Kisku a následne sme prebrali vyznamenia z rúk prezidenta Hasičského a záchranného zboru gen. JUDr. Alexandra Nejedlého.

 

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu podporu, bez ktorej by sme dnes nemohli robiť to, čo robíme