Pilotný projekt, vďaka ktorému sa krízová intervencia stala v Bratislavskom samosprávnom kraji omnoho dostupnejšou, priniesol veľký počet zásahov. Po niekoľkých mesiacoch bolo jasné, že potrebujeme rozšíriť naše rady. Vďaka ústretovému prístupu Nadácie SPP sme mohli začať vzdelávať novú – štvrtú skupinu spolupracovníkov.

Ponuku nastúpiť do vzdelávania dostalo 23 záujemcov z celého Slovenska, ktorí úspešne prešli dvojkolovým výberovým procesom. Nie je tajomstvom, že Modrý anjel potrebuje ľudí, ktorí mu dokážu venovať dostatok času - výzvu prijalo 17 z nich. Vzdelávanie začalo v októbri 2012 a skončilo záverečnou skúškou v marci 2013.