Udalosti

Ľudia z Modrého anjela zasahovali pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb

Havária slovenského vojenského lietadla AN, Hejce, Maďarsko
Výbuch vo Vojenskom opravárenskom podniku, Nováky
Nehoda autobusu s folklórnym súborom, Hriňová
Nehoda diaľkového autobusu Student agency, Chocholná pri Trenčíne
Nehoda slovenského turistického autobusu v Chorvátsku / Gospič
Nehoda autobusu s cestujúcimi z Bánoviec nad Bebravou, Polomka
Nehoda autobusu so slovenskými študentami v Rakúsku, Štajerský Hradec
Pád stanu na festivale Pohoda, Trenčín
Výbuch v bani, Handlová
Povodeň v Kežmarku, Jurskom a Ihľanoch
Povodeň v Handlovej
Povodeň v Píle
Povodeň v Bratislave Devíne, v rámci platformy neziskových organizácií RISC
Nehoda školského autobusu na D1 medzi Hlohovcom a Piešťanmi

V uvedených prípadoch boli následky krízových udalostí natoľko rozsiahle, že tím zriaďoval s podporou miestnych štruktúr dočasné pracoviská RISC – Reception, Information and Support Centre, prostredníctvom ktorých svoje služby občanom a samosprávam poskytoval v rozsahu niekoľkých dní.

Naši ľudia sa často zúčastňujú aj sanácie následkov udalostí, ktoré síce nedosahujú rozmery udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO), no svojou povahou a intenzitou pôsobenia, prípadne ďalšími nepriaznivými okolnosťami majú potenciál zásadne znehodnotiť budúcu kvalitu života zasiahnutého. Ide najmä o násilné úmrtia detí, samovraždy, nezvestnosť, náhle a prudké ohrozenie sociálneho statusu po úmrtí živiteľa rodiny, násilné trestné činy - znásilnenia, prepady a týranie. Tiež rasovo motivované násilie, pričom jedným z indikátorov kvality poskytnutej služby je rýchlosť, akou zasiahnutý znovu získa schopnosť konať. Je dôležité si uvedomiť, že nemáme ambíciu nahradiť vlastnú vôľu, zodpovednosť a sily zasiahnutých prehnanou "pomocou", ale snažíme sa obmedziť náš vplyv na skutočne nevyhnutné opatrenia a úkony potrebné k rýchlej a efektívnej svojpomoci. Jednou z našich hlavných úloh je aj rýchla identifikácia a aktivácia vlastnej sociálnej siete zasiahnutého tak, aby čím skôr prebrala svoju podpornú funkciu a minimalizovali sa "umelé" zásahy do života zasiahnutých osôb. V typických prípadoch je tiež základnou požiadavkou na našich pracovníkov ukončenie intervencie v najkratšom možnom čase a prípadnú pretrvávajúcu starostlivosť prenechávame sieti následnej starostlivosti - Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ambulanciám psychiatrov, psychológov, psychoterapeutov.