Spolupracujeme

Týmto ďakujeme uvedeným organizáciám za vzácnu a profesionálnu spoluprácu, ktorou pomáhajú šíriť myšlienku ako aj konkrétnu prácu v oblasti krízovej intervencie a tým sa stali lídrami zavádzania tohto typu starostlivosti v Integrovanom záchrannom systéme a na Slovensku.

 

Hasičský a záchranný zbor SR

Uznesením vlády SR č. 68/2012 z 24.04.2013 Hasičský a záchranný zbor aktívne spolupracuje s mimovládnou neziskovou organizáciou Modrý anjel v poskytovaní posttraumatickej starostlivosti a krízovej intervencie pre občanov pri zmierňovaní a zvládaní následkov krízových situácií v akútnej fáze  po mimoriadnej udalosti, akými sú povodne, požiare, dopravné nehody a pod.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR):

Pilotnú spoluprácu pri zavádzaní nepretržite dostupnej služby krízovej intervencie na území Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade udalostí s hromadným postihnutím osôb na území celej SR (a aj mimo nej pri nehodách občanov SR v zahraničí) sme v roku 2012 nadviazali s OS ZZS SR.

Detská  fakultná  nemocnica  s poliklinikou  v Bratislave (DFNsP)

DFNsP patrí medzi organizácie, ktoré stoja od začiatku pri spustení projektu krízovej intervencie. Prvou klinikou, s ktorou sme nadviazali spoluprácu bola Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, s ktorou máme najaktívnejšiu a nepretržitú spoluprácu až doteraz. Postupne sa k spolupráci pridali aj ďalšie kliniky:

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava (ZDZS)

So ZDZS spolupracuje Modrý anjel od spustenia projektu 24/7 pohotovostí v r. 2012. V indikovaných prípadoch vyrážame za zasiahnutými do ich rodinného prostredia, na miesta udalostí, akými sú autohavárie, samovraždy, poskytujeme podporu príbuzným pri pátraní po nezvestných osobách a i.

Falck Záchranná a.s.

S Falck Záchranná, a.s. Modrý anjel tiež dlhodobo spolupracoval od roku 2012. Prostredníctvom OS ZZS SR nás kontaktovali, keď si situácia vyžadovala psycho-sociálnu podporu.

Policajný zbor SR:

Oddelenie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Bratislava Antolská, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

S personálom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prichádzame do kontaktu pri sprevádzaní pozostalých pri vybavovaní úradných náležitostí spojených s úmrtím blízkej osoby. Ďakujeme za ústretový a ľudský prístup a pochopenie.

Centrálne prijímacie oddelenie UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre a Nemocnica Staré mesto

S lekármi urgentného príjmu sa opakovane stretávame po prevoze pacientov do Univerzitnej nemocnice, oceňujeme, že myslia aj na príbuzných, ktorí často bezradne čakajú pred dverami ambulancie a my tento vzácny čas môžeme využiť na zmiernenie ich stresu a pomôcť pri komunikácii s ošetrujúcim personálom.