EMDR

EMDR

EMDR je ďalšou zo "škôl" - medzinárodne veľmi dobre etablovaných a overených - ktoré sa zameriavajú na pomoc pri spracovaní traumatických zážitkov.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing; slov. Desenzitizácia a spracovanie pomocou očných pohybov) je prístup zacielený na podporu spracovania nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí, ale má aj široké využitie pre zlepšenie fungovania zdravých ľudí ako nástroj osobnostného rozvoja a posilňovania vnútorných zdrojov človeka.

EMDR vytvorila psychologička a výskumníčka Dr. Francine Shapiro PhD. v Palo Alto, USA v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia. EMDR predstavuje komplexný a inovatívny prístup. Vo svojich štandardizovaných postupoch kombinuje prvky rôznych terapeutických prístupov s očnými pohybmi (podobnými k pohybom očí počas REM fázy spánku) alebo inými formami bilaterálnej stimulácie (dotykové alebo sluchové podnety- ktoré striedavo aktivujú ľavú a pravú mozgovú hemisféru) tak, aby s maximálnou efektivitou pomáhali spracovať nestrávené zážitky a podporuje obnovenie, alebo vytváraranie zdravých posilňujúcich neuronálnych spojení v mozgu.

Zoznam terapeutov s EMDR výcvikom nájdete na webstránke Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR.