Podporili nás

Druhou významnou časťou projektu je zabezpečenie vzdelávania v supervíznom výcviku dvom vybraným člnom tímu, ktorí odborne garantujú kvalitu práce tímu KIT MA. Vzdelávanie sa uskutoční s frekvenciou raz mesačne u partnerskej organizácie Coachingplus.

všetkým darcom

ZO SRDCA ĎAKUJEME

Nech Vám Vaše dobro svet dobrom opláca.

 

Názvy a mená darcov uvádzame v abecednom poradí, okrem darcov, ktorí aktuálne a významnou mierou podporujú našu prácu. V zozname sú uvedení len známi darcovia, ktorí podporili organizáciu v rokoch 2016 až 2019.

 

Podporili nás - právnické osoby

Nadácia EPH

Od roku 2017 Nadácia EPH, významne podporuje terénnu zásahovú prácu Modrého anjela (vďaka nim sme mohli byť v teréne, zasahovať a poskytovať krízovú intervrenciu), prevádzku krízovej linky, backoffice a manažment organizácie ako aj realizáciu vzdelávania v psychotraumatológii, vďaka ktorému sme začali budovať vlastnú sieť následnej starostlivosti o osoby zasiahnuté udalosťou s traumatizujúcim potenciálom. Ďakujeme za podporu.

Nadácia J&T

V rokoch 2017-2020 podporuje Nadácia J&T významným spôsobom terénnu zásahovú prácu Modrého anjela (vďaka nim sme mohli byť v teréne, zasahovať a poskytovať krízovú intervrenciu), prevádzku krízovej linky a realizáciu vzdelávania v psychotraumatológii, vďaka ktorému sme začali budovať vlastnú sieť následnej starostlivosti o osoby zasiahnuté udalosťou s traumatizujúcim potenciálom. Ďakujeme za podporu.

Nadácia VÚB

Nadácia VÚB sa radí medzi našich pravidelných podporavateľov. Náš najnovší projekt, ktorý vďaka nej môžeme predstaviť, je "Upevňovanie praktických zručností v teréne - lessons learned.". Tréning pozostáva najmä z účasti vybraných skúsených členov tímu na zásahovej činnosti služobne mladších kolegov. Supervidujúci členovia tímu boli starostlivo vybraní na základe vopred stanovených kritérií. 

Druhou významnou časťou projektu je zabezpečenie vzdelávania  v supervíznom výcviku dvom vybraným člnom tímu, ktorí odborne garantujú kvalitu práce tímu KIT MA. Vzdelávanie sa uskutoční s frekvenciou raz mesačne u partnerskej organizácie Coachingplus.

 

V roku 2021 sme venované finančné prostriedky využili na interné vzdelávanie nových členov tímu. V roku 2022 sme posilnili materiálovo-technické zabezpečenie organizácie a tímu. 

 

Nadácii VÚB z celého srdca ďakujeme, veľmi si vážime a tešíme sa zo spolupráce a máme pocit, že sme súčasťou rodiny.

Nadácia SPP

Nadácia SPP patrí medzi našich dlhoročných podporovateľov. Len vďaka ich finančnej podpore v roku 2012  spustili pilotný projekt "Zlepšenie dostupnosti služieb krízovej intervencie pre široké obyvateľstvo a zvýšenie kvality a profesionalizácia tímov krízovej intervencie.". V roku 2013 sme na rozbehnutú spoluprácu plynule nadviazali projektom „Človek človeku“ – Psychosociálna podpora / krízová intervencia pre občanov SR žijúcich v BSK v prípadoch udalostí s traumatizujúcim potenciálom, opäť za výlučnej podpory Nadácie SPP.

Podporila aj v roku 2014 - od 7.1.2014 do konca novembra 2014 sme pokračovali v projekte „Človek človeku“ – Psychosociálna podpora / krízová intervencia pre občanov SR žijúcich v BSK v prípadoch udalostí s traumatizujúcim potenciálom.

Nadácia SPP sa podieľala finančne aj na realizácii cvičenia, ktoré bolo 8.3.2013 na hraničnom prechode Berg.

V roku 2015 sme pokračovali v úspešnej spolupráci a vďaka Nadácii SPP napĺňame našu dlhodobú víziu - 24/7 dostupnú službu krízovej intervencie na celom území SR.

V roku 2016 podporila vzdelávanie budúcich spolupracovníkov v Košickom a Prešovskom kraji, vďaka čomu sme významne rozšírili počet spolupracovníkov na východe republiky.

Napokon v roku 2017 podporila Nadácia SPP vzdelávanie v psychotraumatológii, vďaka ktorému sme začali budovať vlastnú sieť následnej starostlivosti o osoby zasiahnuté udalosťou s traumatizujúcim potenciálom. Dnes by sme určite neboli tam, kde sme nebyť Vás. ĎAKUJEME.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila finančne prevádzku krízovej linky Modrého anjela, ktorá beží nepretržite 24/7 od roku 2012 pre všetkých občanov SR a pre partnerské organizácie (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby v Bratislave a Trnave, Krajské operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru Bratislava, posádky Hasičského a záchranného zboru v okolí BSK). Ďakujeme.

 

WFG firemný servis s.r.o.

Firma WFG firemný servis s.r.o. nám bezplatne poskytuje služby virtuálnej kancelárie. Ich ochotný prístup a filantropické myslenie nám veľmi uľahčuje život, nesmierne sa tešíme, že je nám vedenie a personál firmy dlhodobo naklonený.

 

 

Podporili nás - fyzické osoby

p. Benková, Silvia

pravidelný finančný dar

p. Čillíková, Mariana

pravidelný finančný dar

p. Hanzelová, Katarína

pravidelný finančný dar

p. Hiklová, Katarína

pravidelný finančný dar

p. Hruška, Pavel

pravidelný finančný dar

p. Lukáčová, Zuzana

pravidelný finančný dar

p. Muhlová, Veronika

pravidelný finančný dar

p. Petrášek, Tomáš

bezplatné dodanie intranetového riešenia pre manažment systému pohotovostí, správ zo zásahu a interných dokumentov tímu; technická podpora pri tvorbe a správe webovej stránky; darovanie dataprojektoru, kancelárskych potrieb a občerstvenia

p. Petrula, Matej

grafická úprava dokumentov (výročné správy)

p. Požgayová, Jana, Mgr. art.

dizajnérka Jana Požgayová, nám bezplatne pomohla s vytvorením našej corporate identity, jeanidesign@gmail.com

p. Rydl, Zdeněk

pravidelný finančný dar

p. Sedláková Nina

pravidelný finančný dar

p. Seppová, Veronika

zhotovenie videozáznamu z cvičenia

p. Sluková, Martina

strih videozáznamu z cvičenia

p. Straka, Michal

pravidelný finančný dar

p. Uhrin, Slavo

bezplatné fotografické zaznamenávanie činnosti nášho tímu - cvičenie Caress 2013, Celotímové stretnutie 2014, cvičenie Sitina 2014, cvičenie Letisko 2014, cvičenie na Zimnom štadióne Lamač 2014, a.i.

Slavo Uhrin je reportážny a dokumentárny fotograf na voľnej nohe, zameriava sa najmä na situácie a podujatia s kultúrnym alebo sociálnym presahom.
viac info www.su.sk