Aplikovaná metapsychológia

Aplikovaná metapsychológia

Freud po prvýkrát použil pojem metapsychológia v súvislosti so štúdiom toho, čo sa nachádza mimo psychológie: porozumenia tomu, ako sa jednotlivci vzťahujú k svojmu svetu a k sebe navzájom, štúdium podstaty bytia a vedomia. Aplikovaná metapsychológia (AMP) je praktické využitie metapsychologických konceptov. AMP vyvinul MUDr. Frank A. Gerbode [1].  Dnes už len málokto spochybní veľkú potrebu vo svete účinne riešiť traumy. Vďaka prístupu zameranému na človeka a pomerne jednoduchému spôsobu výuky metódy, je TIR kľúčovou súčasťou širokej škály efektívnych nástrojov vyučovaných v AMP, ktorá sa používa na uspokojenie potreby rýchlo riešiť traumu.

TIR je jednoduchá, ale vysoko kvalifikovaná technika, ktorá sa v rukách kompetentného facilitátora ukázala ako účinná pri riešení a vyriešení väčšiny symptómov post-traumatickej stresovej poruchy (PTSP) a iných nežiadúcich následkov traumy. Mnohí ľudia, ktorí nespĺňajú diagnostické kritériá PTSP, napriek tomu trpia zážitkami veľkých strát, nehôd, zranení a inými bolestivými životnými skúsenosťami. TIR im prináša významnú úľavu a ďalší úžitok.

Práca s TIR si vyžaduje dve osoby, ktoré spolu pracujú: pozorovateľa (viewer) a facilitátora. Pozorovateľ je ktokoľvek, kto s pomocou a pod vedením facilitátora systematicky skúma obsah svojej mysle a duševného prostredia tak, aby získal vhľad a schopnosť tým, že spracuje potláčané obsahy (nevedomé vyhýbanie sa bolestivému alebo nepríjemnému materiálu). Facilitátor je niekto, kto pracuje v rámci protokolu TIR a používa súvisiace techniky, ktoré pomáhajú klientovi (pozorovateľovi) odstrániť nežiadúce stavy.

Slovo facilitátor používame namiesto pojmu poradca alebo terapeut, lebo:

  • Poradenstvo, t. j. poskytovanie poradenstva, alebo ponúkanie výkladov, nie je to, čo facilitátor TIR robí.
  • Pojem terapia naznačuje, že terapeut urobí niečo klientovi, aby ho vyliečil.

 

Koncept terapie sa vyvinul, aby vystihol význam pracovného partnerstva medzi terapeutom a klientom. Môže mať aj lekársku konotáciu. Hlavný dôvod úspechu terapie súvisí s motívmi a motiváciou klienta alebo pacienta. Mnoho ľudí povie, že úspešná terapia závisí vo veľkej miere od jedinečných darov alebo talentu terapeuta. V mnohých svojich formách je terapia na míle vzdialená od predvídateľnej vedy a najlepší terapeuti ju považujú za umenie. Tak, ako si špičkové umenie vyžaduje veľkého umelca, dobrá terapia si vyžaduje dobrého terapeuta. To sa nevzťahuje na TIR. Skvelý facilitátor TIR potrebuje len:

  • adekvátnu intelektuálnu úroveň;
  • úprimnú vôľu pomôcť;
  • efektívne zapojenie s klientom; to dosiahne prostredníctvom Komunikačných cvičení a dodržiavaním Pravidiel facilitácie;
  • dobrú praktickú znalosť TIR a súvisiacich techník;
  • porozumenie a vôľu prísne dodržiavať pomerne malý počet pravidiel

[1] Beyond Psychology: An Introduction to Metapsychology, 4. vydanie, 2013.