Krízová linka

0944 171 272

Krízová linka je určená na kontaktovanie Modrého anjela pre:

  • dispečerov Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR (linka 155),
  • dispečerov Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (linka 112 a 150),
  • posádky Rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci a hasičských vozidiel v teréne,
  • ošetrujúci personál Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (lekári a sestry),
  • pre obete tragických udalostí a ich príbuzných.

 

Na linke slúži vyškolený psychosociálny manažér a je v 24/7 dostupnosti. V prípade udalostí s hromadným postihnutím osôb môže Modrý anjel, samospráva alebo štát zriadiť špeciálne krízové linky týkajúce sa konkrétnych udalostí (napr. Výbuch v bani Handlová, 2009, a i.). Vtedy pracovníci Modrého anjela obsluhujú aj tieto linky, prijímajú a spracovávajú prichádzajúce hovory v súlade s etickým kódexom a štandardmi platiacimi v našej profesii.

 

Krízová lina slúži:

  • na poskytovanie telefonickej krízovej intervencie širokej verejnosti,
  • na vysielanie zasahujúcich tímov Modrého anjela do terénu a ich koordináciu
  • na koordináciu zásahu s partnerskou organizáciou

 

Predtým ako zavoláte