Zoznam facilitátorov

TIR nie je terapia

Veríme, že každý človek má v sebe potenciál vyliečiť svoje zranenia, preto v rámci metodológie TIR nepoužívame slová ako pacient a terapeut. Človek, ktorý vás procesom bude sprevádzať je facilitátor (z lat. facilitare - uľahčiť, zjednodušiť). TIR vychádza z filozofie aplikovanej metapsychológie, ktorej základy položil Sigmund Freud a ďalej ju rozvíjal MUDr. Frank A. Gerbode a Gerald D. French. Metodológia TIR je na dôkazoch založená a vedecky podložená, v USA a Kanade je akreditovaná Asociáciou špecialistov pre traumatický stres (ATSS), Národnou asociáciou sociálnych pracovníkov (NASW) a Kanadskou asociáciou pre poradenstvo a psychoterapiu (CCPA/ACCP). V prípade, že bývate mimo SR, zoznam TIR facilitátorov z celého sveta nájdete tu. Zoznam facilitátorov je podľa abecedy.

 

Bratislavský kraj
Mgr. Marcela Bláhová
Radovan Bránik, ml.
Radovan Bránik, st.
Mgr. Karin Brániková, MPH, veliteľka tímu MA, autorka pilotného projektu v krízovej intervencii, odborný garant organizácie, psychoterapeutka v privátnej praxi a  zdravotná sestra pri lôžku. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v psychoterapii v Rogeriánskom prístupe (1998), v Gestalt prístupe (2003) a nadstavbový psychoterapeutický výcvik v psychotraumatológii a metóde EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing, 2009) a tiež nadstavbový psychoterapeutický výcvik v procesovej práci so systemickými štruktúrami (2009), vo verejnosti skôr známy pod názvom rodinné konštelácie.
karinka.branik[at]gmail.com    psychoterapia.webnode.sk    0905 427 968

Ing. Mell Chovancová, člen tímu krízovej intervencie Modrý anjel, n.o., má skúsenosti s poskytovaním terénnej krízovej intervencie v prípade udalostí s traumatizujúcim potenciálom. Okrem toho je medzinárodne certifikovaná koučka, ktorá pomáha jednotlivcom v osobnom a profesionálnom rozvoji, ďalej pôsobí ako mediátorka a facilitátorka v prípade vyjednávania a riešenia konfliktov. Je lektorkou obchodných a manažérskych rozvojových programov pre klientov.


mchovancova[at]remedy.sk                                                       0907 818 168

MUDr. Branislav Chrenka, MHA, bývalý riaditeľ tímu krízovej intervencie Modrý anjel, n.o., certifikovaný TIR tréner, facilitátor spracovania traumatických zážitkov TIR a Redukcie životného stresu (LSR - Life Stress Reduction), absolvoval základný a nadstavbový TIR výcvik v Slovinsku a Portugalsku, pracoval ako operátor krízovej linky Modrého anjela, terénny pracovník, civilným povolaním lekár - pediater. Pôsobí v Bratislave, možné sú aj sedenia cez Skype.


info[at]itir.sk, www.itir.sk                                    0901 921 082

Mgr. Monika Martinézová, dobrovoľníčka Modrého anjela, členka tímu krízovej intervencie, terénna pracovníčka, veliteľka zásahu


monika.martinezova[at]gmail.com                                                            0903 511 757

Mgr. Jana Vyskočil - psychologička, terapeutka. Pre zmiernenie osobnej nepohody, traumy, či zážitku extrémneho stresu používa EMDR psychoterapiu, TIR, gestalt psychoterapiu a arteterapiu. Vždy nám môže byť ľahšie a lepšie od minulosti. 
janka.vyskocil[at]gmail.com     www.nepokojnamysel.sk        0908 115 425

Mgr. Ivan Vyskočil - psychológ a terapeut, pre zmiernenie či odstránenie emočných ťažkostí, ktorými človek môže trpieť po zaťažujúcich zážitkoch a skúsenostiach (akútnych aj získaných v ranom detstve) používa okrem metódy TIR aj metódu EMDR. Vrámci terapie využíva tiež Na osobu zameraný prístup a Na emócie zameranú psychoterapiu. Okrem terapie sa venuje aj rodičovskému poradenstvu.


ivan.vyskocil[at]gmail.com       www.ivan-vyskocil.sk             0902 494 485

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD. - psychologička, absolventka výcviku Psychoterapie orientovanej na človeka (PCA; 2004), výcviku Krízovej intervencie a manažmentu stresu pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb (2008) a TIR (2020). Popri výskumnej práci v oblasti sebaobrazu, sebaúcty, zvládania stresu a netechnických zručností zdravotníckych profesionálov, nadobudla praktické skúsenosti pri psychologickom sprevádzaní onkologických pacientov, pacientov s psychiatrickým ochorením, v zásahoch tímu krízovej intervencie, pri vzdelávaní a rozvoji sociálnych, kognitívnych a emočných zručností medikov, anestéziológov a najmä - pracovníkov záchrannej zdravotnej služby.


jitka.gurnakova[at]gmail.com

Nitriansky kraj
   
Žilinský kraj

Mgr. Miroslav Čápek - psychológ pôsobiaci v Žiline. Člen tímu krízovej intervencie MA. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v psychoterapii v Rogeriánskom prístupe. Venuje sa aj koučingu a  športovcom. V rámci svojej psychologickej praxe ponúka dlhodobé skúsenosti z práce v štruktúrach Ministerstva obrany SR, medzinárodných vojenských operácií a psychologických operácií.


miro.capek3[at]gmail.com                                                            tel.: 0903 513 867

Trenčiansky kraj
Mgr. Branislav Dubina
Prešovský kraj
PhDr. Lenka Šimková Stejskalová - členka tímu krízovej intervencie Modrý anjel, n.o., má skúsenosti s poskytovaním terénnej krízovej intervencie a facilitácie v prípade udalostí s traumatizujúcim potenciálom. V civilnom povolaní je certifikovanou lektorkou, ktorá pracuje s jednotlivcami a skupinami na ich osobnom i profesionálnom rozvoji. Je tvorcom programu na podporu svojpomoci medzi zamestnancami vo veľkých kolektívoch.
l.simkova.stejskalova[at]gmail.com         tel.: 0902 885 888

PhDr. Silvia Knapiková - dobrovoľník a člen tímu krízovej intervencie Modrý anjel, n.o., má skúsenosti s poskytovaním terénnej krízovej intervencie v prípade udalostí s traumatizujúcim potenciálom. Civilným povolaním riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža v Humennom. Vyštudovala pedagogiku a psychológiu vo vzdelávaní dospelých.


silvia.knapikova[at]gmail.com              tel.: 0903 558 932, 0915 034 195