Ako nám môžete pomôcť?

Aj anjelom treba občas pomôcť. Každý z Vás môže prispieť k dostupnosti a rozvoju našej služby tak, aby sme jedného dňa pokrývali celé Slovensko 24 hodín denne. Pomôžte nám napĺňať našu dlhodobú víziu - služby psychosociálnej podpory a krízovej intervencie dostupné na území celej SR pre všetkých občanov 24 hodín denne/7 dní v týždni.

Takto nám môžete pomôcť (právnické aj fyzické osoby):

  • Zriadením trvalého príkazu v prospech nášho účtu v Sberbank č. 4150026407/3100

Pomôže nám aj malá suma s ktorou budeme môcť pravidelne počítať pri úhrade nákladov za našu činnosť.

Ako variabilný symbol (VS) môžete uviesť akýkoľvek číselný údaj ktorým sa bude dať identifikovať Vaša platba. Do správy pre prijímateľa, prosíme, uveďte slovo "dar". Aby sme Vám mohli dať vedieť, že sme Váš dar dostali, budeme radi ak uvediete do správy pre prijímateľa aj svoje meno a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Pre platby zo zahraničia je potrebné uviesť IBAN: SK24 3100 0000 0041 5002 6407 a BIC: LUBASKBX.

  • Jednorazovým finančným darom v prospech nášho účtu v Sberbank č. 4150026407/3100

Ako variabilný symbol (VS) môžete uviesť akýkoľvek číselný údaj ktorým sa bude dať identifikovať Vaša platba. Do správy pre prijímateľa, prosíme, uveďte slovo "dar". Aby sme Vám mohli dať vedieť, že sme Váš dar dostali, budeme radi ak uvediete do správy pre prijímateľa aj svoje meno a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Pre platby zo zahraničia je potrebné uviesť IBAN: SK24 3100 0000 0041 5002 6407 a BIC: LUBASKBX.

  • Poukázaním 2 % z daní z príjmu

Aj v roku 2017 sme prijímateľmi 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb za rok 2016.

Údaje o prijímateľovi:
IČO/SID: 37 983 415, Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno/ názov: Modrý anjel / tím krízovej intervencie n.o.
Adresa: Veľká okružná 43, 010 01 Žilina

 

  • Hmotným darom

Najmä pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb a pri živelných pohromách sa naše nasadenie ráta na dni, kedy sme v teréne s nasadením síl 24 hodín denne. Pri takto logisticky náročných zásahoch potrebujeme pre našu prácu kvalitné logistické a technické vybavenie.

To čo by nám pri zásahoch pomohlo sú: nové laptopy, tablety, tlačiarne, veľkokapacitné stany, benzínový agregát, vysielačky, satelitné telefóny, príves za auto, ale aj drobnosti ako kancelársky papier, fixky, odborná literatúra, a pod.

Ak nám chcete niečo také darovať, prosím, dohodnite sa vopred, najmä o technickej špecifikácii, odovzdaní a prijatí daru na našej krízovej linke +421-944-171-272 alebo e-mailom na: modryanjel@modryanjel.sk

 

Všetky dary sú použité na financovanie projektu krízovej intervencie pre občanov SR a radi ich podrobne vyúčtujeme. Darca môže rozhodnúť o účele, na ktorý chce, aby boli peniaze použité. Radi Vás uverejníme na našej webovej stránke, vo výročných správach a v publikáciách, môžeme Vaše logo umiestniť pri rôznych akciách na ktoré prispejete a tiež Vás spomenúť pri kontakte s médiami.