Pre budúcich spolupracovníkov a odborníkov

Tím krízovej intervencie Modrý anjel realizuje interné vzdelávania primárne za účelom doplnenia vlastného tímu, síl a prostriedkov.

Aké to je byť Modrým anjelom

Základné podmienky pre vstup do vzdelávania:

  • neponúkame trvalý ani čiastočný pracovný pomer, práca v tíme sa riadi princípmi dobrovoľníctva

  • vek nad 25 rokov (ku dňu ukončenia vzdelávania). V konkrétnych odôvodnených prípadoch je možné  vekový limit posunúť (o týchto prípadoch rozhoduje velenie tímu),

  • pomáhajúca alebo zasahujúca profesia (lekár, zdravotník, záchranár, policajt, hasič, vojak, psychoterapeut, psychológ, pedagóg, sociálny pracovník, duchovný a pod.). Prípadné výnimky budú posúdené individuálne,

  • schopnosť pracovať v tíme pod intenzívnou záťažou a stresom vyplývajúcim z náhlych zdravie a život ohrozujúcich udalostí, odolnosť v kontakte s ťažko zranenou osobou, mŕtvym telom a ľuďmi vystavenými kritickým a zaťažujúcim situáciám,

  • dobrý zdravotný stav,

  • záväzok absolvovať 1. stupeň základného vzdelávania v rozsahu 100 hodín (predpokladáme 2 intenzívne štvor-päťdňové sústredenia). Vzdelávanie je poskytované bezplatne a náklady na jeho realizáciu znáša Modrý anjel, frekventanti sa zmluvne zaväzujú výmenou za vzdelanie poskytnúť Modrému anjelovi 270 bezplatných 12-hodinových pohotovostí najneskôr do uplynutia 3 rokov odo dňa ukončenia vzdelávacích aktivít. V prípade, že počas doby trvania pohotovosti dôjde k udalosti vyžadujúcej nasadenie spolupracovníka, náhrada výdavkov a honorár za prácu sa riadi internými smernícami Modrého anjela.

 

Zašlite prosím mailom životopis a motivačný list (modryanjel@modryanjel.sk), v ktorom vlastnými slovami popíšete motivácie, ktoré vás vedú k snahe stať sa spolupracovníkom tímu Modrého anjela.

V názve súborov uveďte svoje meno a priezvisko (pre ľahšie spracovanie dokumentov). V oboch dokumentoch uveďte svoj písomný súhlas so spracovaním a uchovávaním vašich osobných údajov pre vnútorné potreby výberov Modrého anjela.

Po prijatí Vášho e-mailu Vás v najbližšom možnom čase budeme informovať o tom, že sme Vás zaradili do zoznamu uchádzačov o vzdelávanie. V prípade, že budeme otvárať vzdelávanie a vyhoviete základným kritériám výberu, budete pozvaní na osobný rozhovor.