2 % dane z príjmu

Aby ľudia v kríze nezostali osamelí... pridajte sa svojimi       2 % k misii Modrých anjelov

Ďakujeme, že ste sa aj tento rok rozhodli venovať 2/3 % zo zaplatenej dane Modrému anjelovi.
ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE ROBIŤ UTRPENIE ZNESITEĽNEJŠÍM.

 

Aj v roku 2023 sme prijímateľmi 2 % zo zaplatenej dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2022.

 

Postup pre zamestnancov

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z Potvrdenia od zamestnávateľa si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať sumu. ktorá tvorí 2 % alebo 3 % z Vami odvedenej dane podľa toho, či ste pracovali alebo nepracovali v roku 2022 ako dobrovoľník/ dobrovoľníčka.

Ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo ak ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, môžete nám poukázať maximálne 2 % z Vami zaplatenej dane.

Ak ste v roku 2022 boli dobrovoľníkom, odpracovali ste dobrovoľnícky viac ako 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie pre ktorú ste pracovali, môžete nám poukázať 3 % z Vami zaplatenej dane.

Minimálna suma, ktorú je možné poukázať sú 3 €.

3. Pozorne si prečítajte a vyplňte Vyhlásenie - pripravili sme pre Vás tlačivo s vyplnenými Údajmi o prijímateľovi.

Vyhlásenie - pdf verzia (editovateľná pdf verzia)

Vyhlásenie - doc verzia

Do časti Suma vpíšte sumu, ktorú chcete poukázať.

Ak ste si vybrali Modrého anjela a nechcete použiť predvyplnené tlačivo, je potrebné do časti Údaje o prijímateľovi uviesť tieto údaje:

Obchodné meno/ názov: Modrý anjel / tím krízovej intervencie n.o.

Adresa: Štúrova 8, 811 02 Bratislava

IČO/SID: 37 983 415, Právna forma: nezisková organizácia

Ak potrebujete, môžete si prečítať Poučenie k Vyhláseniu (pdf súbor).

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte poštou alebo osobne do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste poukázali 3 % z dane, nezabudnite priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti - je to povinná príloha.

5. Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2022

1. Vypočítajte si sumu, ktorú môžete poukázať z Vami odvedenej dane podľa toho, či ste pracovali alebo nepracovali v roku 2021 ako dobrovoľník/ dobrovoľníčka:

Ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo ak ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, môžete nám poukázať maximálne 2 % z Vami zaplatenej dane.

Ak ste v roku 2022 boli dobrovoľníkom, odpracovali ste dobrovoľnícky viac ako 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie pre ktorú ste pracovali, môžete nám poukázať 3 % z Vami zaplatenej dane.

Minimálna suma, ktorú je možné poukázať sú 3 €.

2. V tlačive daňového priznania pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak chcete venovať svoje 2 % Modrému anjelovi, do časti Údaje o prijímateľovi je potrebné uviesť tieto údaje:

Obchodné meno/ názov: Modrý anjel / tím krízovej intervencie n.o.

Adresa: Štúrova 8, 811 02 Bratislava

IČO/SID: 37 983 415, Právna forma: nezisková organizácia

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3 % z dane, nezabudnite priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti - je to povinná príloha.

Ak ste oznámili daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, 2 % poukazujete v tomto predĺženom termíne.

Daňové úrady majú 90 dní od skontrolovania a splnenia podmienok na to, aby nám previedli Vaše

2 % (3 %). Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Postup pre právnické osoby

1. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby.

Vypočítaná suma je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov.

Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %). Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8€.

Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1 % z dane – VYPLNÍTE v časti VI.

Ak ste ako právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2 % z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍTE v časti VI.

2. V tlačive daňového priznania pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak chcete venovať svoje 2 % Modrému anjelovi, do časti Údaje o prijímateľovi je potrebné uviesť tieto údaje:

Obchodné meno/ názov: Modrý anjel / tím krízovej intervencie n.o.

Adresa: Štúrova 8, 811 02  Bratislava

IČO/SID: 37 983 415, Právna forma: nezisková organizácia

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa sídla právnickej osoby) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste oznámili daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, 2 % poukazujete v tomto predĺženom termíne.

Daňové úrady majú 90 dní od skontrolovania a splnenia podmienok na to, aby nám previedli Vaše 1 % (2 %).

 

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

  • Poznámky

Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane!
Do kolónky ROK sa píše 2022
Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

 

Použitie prijatých prostriedkov z 2-3 % z podielu zaplatenej dane z príjmu v roku 2017

 

Použitie prijatých prostriedkov z 2-3 % z podielu zaplatenej dane z príjmu v roku 2016

 

Použitie prijatých prostriedkov z 2-3 % z podielu zaplatenej dane z príjmu v roku 2015

 

Použitie prijatých prostriedkov z 2-3 % z podielu zaplatenej dane z príjmu v roku 2014

 

Použitie prijatých prostriedkov z 2-3 % z podielu zaplatenej dane z príjmu v roku 2013 (pdf)

 

Použitie prijatých prostriedkov z 2-3 % z podielu zaplatenej dane z príjmu v roku 2012 (pdf)